Wednesday, 19 July 2017

నెత్తురు ధార

సమయం ఉదయం 6 గంటలు. 
  పెట్రోల్ పంపు    ప క్కనుండి పోతున్న ఒక ఐస్ బండి వాడు అకస్మాత్తుగా బండిని ఆపాడు
****          *****              ****        ****         ****
సమయం 7 గంటలు.
బండి నుండి కారుతున్న ఐస్ కరిగి మెల్లగా అక్కడే పడివున్న శవాన్ని తాకింది.
****             *****            *****            ****        ****
సమయం 7.30.
పోలీసులు వచ్చి శవాన్ని తీసుకు వెళ్శారు. కరిగిన ఐస్ రక్తంలో కరిగిపోయింది. సర్రుమంటూ BMW దూసుకు వెళ్లింది. కారు లైట్ల కాంతి ఐస్ లో కలిసిపోయిన  రక్తం మీద పడింది. ు మంటల్లో కరుగుచున్న ఇనుప కడ్డీలా కనిపిస్తుంది ఆ ఐస్ బండి పిల్లాడీకి. కల్లలో నీరును ఆపుకోని, "అమ్మ చనిపోయింది మామయ్" అంటూ దూరంగా పడి ఉన్న నల్ల సంచిని పక్కనే పడివున్న మామయ్య చెెప్పులను చూపించాడు. నల్ల సంచికి దగ్గరగా వెలుతున్న వాళ్ల అమ్మకు సగం తిని వదిలేసిన బొక్కలు కనిపించాయి. మరి కొంచెం దూరంలో చెదురు ముదురుగా మాసపు ముక్కలు... భరించలేని మాసపు వాసన
******              *****           ******           *****             *****
సమయం 9 గంటలు.
నిన్న రాతిరి మాసము తెస్తానని పోయిన తమ్ముడు తాగి పడిపోయేడేమోనని అనుకుంది.
****         ****        ******              *****          
సమయం 10 గంటలు.
బండిలో ఐస్ మొత్తం కరిగి పోయింది. "ఒరేయ్ .. లం*** కొడుకా. బండి పక్కకి తియ్యు" . అంతే అమ్మని ఓదారుస్తూ ఆ ఆరేల్ల పిల్లోడు బండిని ముందుకు తోసుకు పోయాడు.
గుమి కూడిన జనం రెండు నిమిషాల్లో రెక్కలొచ్చిన కొత్త పక్షిలా ఎగరలేక ఎగురుతూ దూరంగా పారిపోయారు.
ఏంటో ఈ జనం.

(మంటో  కధల ఆధారంగ రాయబడినది)

16/07/2017 Murali Basa

Wednesday, 29 October 2014

బలుపున్న పిల్ల....

ఏ కాంతి లేని చోట ఓ 'కాంత' కోసం ఏకాంతంగా కొంత కాలంగా వింతగా ఎదురు చూస్తున్న నాకు విచిత్రంగా చామంతిలాంటి ఓ పూబంతి దూరంగా సన్నని కాంతిలా కన్పించే సరికి, మతి తప్పిన నేను కోతిలా గతి తప్పి గోతి లో  పడుతున్న నన్ను ఆ"ఇంతి" చేతిలో చెయ్యి వేసి అతీగతీ లేని నా ప్రయాణానికి ఓ కామా పెట్టి ఓ మేలి  మలుపు తిప్పింది బలుపున్న ఆ పిల్ల....

Sunday, 2 December 2012

సుగుణ సుందరీ

ఆకతాయి గుంట  అల్లరి మానీ ... అణకువతో నిలిచి ఉన్న నన్ను చూడవా ? అసలేంటో  నీకు అంత  టెక్కు.... గూబ  గుయ్యమనిన్చేయ్ లా  ... ఏసాలు...  ఎకస్త్రాలు ఆపవోయ్.... బుంగ మూతి నువ్వూ ! వదలని కదలని నీ  చూపులతో ఇబ్బంది. పెగలని పలకని నీ  నోటి తో కస్టం . నీకు ఇది పాడి  అగునా ? మిల మిల చూపులు ..... మొహమాటం లేని మాటలు కరువు ఎందుకయ్యాయో ? ఇష్టం లేదని కష్తం కలగకుండా  చేప్తవేమోనని భయం .స్పందన కరువాయే! చీకటి చెరలను  విరిచే సూర్యుడు వచ్చేలోపు మన సంగతి తెల్చేయే రాదు. ప్లీజు ...బోడి మొహమా ! ఓ నా    సుగుణ సుందరి మన ఇద్దరి మధ్య ఈ వెన్నెల విలవిలలాడి పోతుంది.గాలి కూడా ఆలోచనలో పడింది   వీళ్ళకి రోజు ఇదేం రోగమని. చుక్కల ముగ్గులా  అలా  అలా  మెలికలు తిరగడం కాసేపు ఆపవా  ప్లీజు .... కొండపల్లి కొయ్యి బొమ్మలా తల ఊపడం ఆపి కుదురుగా కబురులు చెప్పరాదటే !

Wednesday, 21 November 2012

కసబ్(Kasab) కనుమరుగైనపుడు ...

నా పిచ్చి అమాయకపు స్నేహితుల్లారా( ఎవరైతే కసబ్  చనిపోయాడని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తూ FB లో post చేసారో) ... కసబ్  చనిపోయాడని మీరు సంబరాలు FB లో చేసుకుంటున్నారు గాని ... అసలు కసాబ్ని ఇంత  sudden గా  ఉరి  ఎందుకు తీసారు అని ఎంతమంది ఆలోచించారు. డెంగ్యు  fever తో చనిపోయడే అనుకోండి ఆ credit కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి దక్కుతుంది అంటారా ? మరి ఇప్పుడిప్పుడే  అవిశ్వాస తీర్మానం పెడదామనుకున్న BJP ని కాస్త ఉరట కలిగించాలని its a tricky game. మరి చివరాఖరిగా నేనేం చెప్తున్నానంటే यदा यदाहि धर्मश्य : ग्लानी र्भावती भारतः .... అని శ్రీ కృష్ణుడు కసబ్  రూపంలో పుట్టాడు. పుట్టినవాడు మరణించక  తప్పదు అని కొందరు భావించాల .... రాజు శవం తో పాటు  ఎవరిదైన శవం తోడూ వెళ్ళాలి కాబట్టి మన రాజు థాకరే తో పాటు  కసబ్ని కూడా పంపించారు. తద్వారా బాహ్య ప్రపంచానికి భారత్ అంటే 'భిన్నత్వంలో ఎకత్వమని' లేదా 'హిందూ ముస్లిం భాయి  భాయి  అని prove చేయబడిందని కొందరు భావించి రెండు రోజులు rest తీసుకుంటే మళ్లీ  పాత  బస్తీ  లో ఏ  అల్లరి మూక  గొడవ పెడుతుంది అంతవరకూ ఇది గుర్తుంచికో0డి. No Doubt ఈ  three days లో ఏదో  ఒక sensational news మీ ముందుంటుంది. దీనికి నాది  హామీ. further గా  ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే  నాకు ఫోన్ చెయ్యొద్దు ఎందుకంటే నా ఫోన్ ఈ మధ్య కొన్ని software కారణాల వల్ల  సర్రిగ్గా పని చెయ్యడం లేదు.

Thursday, 13 September 2012

జనార్ధన మహర్షి

"గేలం వేస్తే చేపలు పడతాయి. గాలెం వేస్తె గుంటలు పడతారు" అంటూ చెప్పాడు చుక్కల్లేని చందమామని చూస్తూ మా ఊరి కవి జనార్ధన మహర్షి. అసలే చుక్క ఎక్కు వై చక్కెర్లు కొడుతున్న వెంకేటేష్కి కవి గారు అలా ఎందుకన్నారో అర్థం కాలేదు.

మా వురి scientist

" సల సల మరిగే నూనెలో సన్నని నీటి ధార బుగ బుగ మనే పొగలు పుట్టిస్తుంది " అనే scientific invention కనుక్కొన్నాడు మా ఊరి సామ్రాజ్యపు శ్రీకాంత్. అసలు శ్రీకాంత్ మా వురి scientist ఇలాంటి పోరంబోకు కబుర్లు చెప్పమంటే వాడికన్నా ముందు ఇంకెవ్వరు ఉండకూడదనే ఫీలింగ్ వాడిది. నిజం చెప్పాలంటే శ్రీకాంత్ ఇలాంటి కబుర్లు ఎన్ని చెప్పినా వాడు అంటే అదో గౌరవం , భయం, భక్తీ.

సరీస్రుపాలు

" వెన్నెముక లేని జంతువులును సరీస్రుపాలు అంటఆరు" అని పాఠం మొదలెట్టారు సైన్స్ మాష్టారు గోవింద్. "వెర్టిబ్రెట్సా?" " నాన్ వెర్టిబ్రెట్సా" అని ఆలోచిస్తున్నాడు రామ్మూర్తి కొడుకు గోవింద్. వాడీమద్ద్యే ఇంగ్లీష్ మీడీయం నుండీ మార్కులు సరిగ్గా రాక తెలుగు మీడీయం లో జాయిన్ చేసాడు వాడి అయ్య రామ్ముర్తి. వీల్లద్దరి పేర్లు ఒకటే అయినా డిజిగ్నెషన్ వేరు. కాకపోతే ఒక సిమిలారిటి ఉంది. ఇప్పుడు మన గోవింద్ ఎక్కడ కూర్చోన్న
ాడో సరిగ్గా 40 సం!! క్రితం సైన్స్ మాష్టార్ గోవింద్ సర్ కూడా అక్కడే కూర్చోన్నాడు. ఇక్కడే ఇంకోక ట్విస్ట్ ఉందండోయ్. మన హీరో గోవింద్ నాన్న రామ్మూర్తి , మన సైన్సె మాష్టార్ గోవింద్ బ్యాచ్ మేట్స్.

ఈ గోవింద్ ల గోల ఏంటీ అని ఎవరైన తల గోక్కుంటే ప్రక్క వాళ్ళ తో చెప్పించండి. మా గోవింద్ మాష్టర్ని పంపిస్తాను. ఏం జరుగుతుందో చెప్పడానికి .....
సరేనా